Thống kê chém gió

Bảng xếp hạng dù lượn dựa trên thành tích các chuyến bay trên XContest.org. Mục tiêu của bảng xếp hạng này nhằm tạo chủ đề tám chuyện vui vẻ trong những ngày móm bay.

Bạn có thể xem bảng tổng hợp này để tạo động lực cho các chuyến bay sắp tới

Top 10 phi công bay tích cực trong tuần từ 26-11 đến 03-12

Hạng Phi công Loại dù Class Điểm Km Thời gian
1 Chi Nguyen Phuong (cathynguyen16) ICARO Padion B 79.31 76.2 08:25
2 Le Do (dohuule) UP Makalu 4 B 56.61 50.71 04:35
3 Ho Si chung (Chungvoi) NIVIUK Hook 2 B 45.76 45.77 02:32
4 canh nguyen quang (canhnguyen) SGP ADVANCE Epsilon 8 B 34.6 34.59 06:55
5 Nguyễn Duy Phong (DuyPhongbk) SKYWALK Mescal 4 A 28.19 28.19 02:52
6 Ngomanh Ha (Hasau_hkpb) NOVA Mentor 4 B 22.93 18.36 02:58
7 Thanh Trinh (thanhtrinh) BGD Adam A 21.93 21.93 03:43
8 Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) BGD Epic B 21.78 18.15 02:03
9 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) NOVA Mentor 6 Light B 20.53 20.53 01:28
10 Nguyen Minh Thanh (Thanh80) BGD Epic B 19.38 19.37 01:24

10 chuyến bay mới nhất

STT Phi công Loại dù Class Điểm Km Thời gian Trung bình Kiểu bay Tại Vào lúc
1 Le Do (dohuule) UP Makalu 4 B 3.88 3.88 00:08 25.94 km/h Doi Bu 2020-12-03 16:58:30
2 Le Do (dohuule) UP Makalu 4 B 3.71 3.71 00:10 22.66 km/h Doi Bu 2020-12-03 15:19:12
3 Lan Kieu (Lan_Kieu) SKYWALK 5 A 3.75 3.75 00:10 23.63 km/h Doi Bu 2020-12-03 15:05:45
4 Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) BGD Epic B 3.94 3.94 00:12 19.55 km/h Doi Bu 2020-12-03 15:04:17
5 Thanh Trinh (thanhtrinh) NIVIUK Ikuma 2 B 4.15 4.15 00:15 16.33 km/h Doi Bu 2020-12-03 14:59:52
6 Chi Nguyen Phuong (cathynguyen16) ICARO Padion B 4.06 4.06 00:19 13.16 km/h Doi Bu 2020-12-03 14:30:07
7 Nguyen Ngoc (ngocnm) BGD Epic B 4.23 4.23 00:11 23.44 km/h Doi Bu 2020-12-03 14:19:03
8 Thanh Trinh (thanhtrinh) NIVIUK Ikuma 2 B 4.28 4.28 00:12 20.31 km/h Doi Bu 2020-12-03 14:08:28
9 Le Do (dohuule) UP Makalu 4 B 3.91 3.91 00:09 26.54 km/h Doi Bu 2020-12-03 14:03:28
10 Le Do (dohuule) UP Makalu 4 B 3.99 3.99 00:15 16.5 km/h Doi Bu 2020-12-03 12:49:01