Thống kê chém gió

Bảng xếp hạng dù lượn dựa trên thành tích các chuyến bay trên XContest.org. Mục tiêu của bảng xếp hạng này nhằm tạo chủ đề tám chuyện vui vẻ trong những ngày móm bay.

Bạn có thể xem bảng tổng hợp này để tạo động lực cho các chuyến bay sắp tới

Top 10 phi công bay tích cực trong tuần từ 13-09 đến 20-09

Hạng Phi công Loại dù Class Điểm Km Thời gian
1 Steve Pham (StevePham0205) GIN Atlas B 15.46 15.47 01:29
2 Dinh TheAnh (NU-Paragliding) NIVIUK Takoo 4 Tandem 15.31 15.31 01:25
3 Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyenhta) BGD Epic B 14.68 14.68 01:05
4 Tan CAO HA (ngaupin) SGP SKYWALK Arak B 11.07 6.92 02:09
5 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) SGP OZONE Rush 5 B 9.15 5.72 02:21
6 Tran Quoc Toan (ToanTran) ADVANCE Iota 2 B 8.09 8.09 00:28
7 Anh Nguyen Hai (haianh) SGP SKYWALK Chili 4 B 7.1 7.1 00:43
8 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) NOVA Mentor 6 Light B 6.08 6.08 00:13
9 Trần Minh Tuấn (ananasmoc) UP Ascent 4 A 5.77 5.77 00:09
10 Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) BGD Epic B 4.73 4.73 00:45

10 chuyến bay mới nhất

STT Phi công Loại dù Class Điểm Km Thời gian Trung bình Kiểu bay Tại Vào lúc
1 Dinh TheAnh (NU-Paragliding) ADVANCE Sigma 10 C 4.57 4.57 00:28 10.44 km/h Sơn Trà 2020-09-19 17:14:59
2 Nguyen Duc Hoang (Hoangktsna) INDEPENDENCE TEAM 5 A 0.19 0.19 00:00 14.48 km/h Nghi Tiến 2020-09-19 17:12:13
3 Nguyen Duc Hoang (Hoangktsna) INDEPENDENCE TEAM 5 A 2.02 2.02 00:54 2.85 km/h Nghi Tiến 2020-09-19 16:03:30
4 Nguyen Dinh Thong (Thonggaque) BGD Epic B 2.46 1.76 01:05 1.76 km/h Nghi Tien 2020-09-19 15:24:45
5 Steve Pham (StevePham0205) GIN Atlas B 5.1 5.1 00:14 22.48 km/h Sơn Trà 2020-09-19 14:21:23
6 Steve Pham (StevePham0205) GIN Atlas B 4.84 4.84 00:19 16.18 km/h Sơn Trà 2020-09-19 12:08:17
7 Tam Do (Tamdodn) GIN Bolero 5 A 4.06 4.06 00:07 31.47 km/h Sơn Trà 2020-09-19 10:40:16
8 Tan CAO HA (ngaupin) SGP SKYWALK Arak B 11.07 6.92 02:09 5.29 km/h Chua Chan 2020-09-16 12:44:57
9 Phuong Nguyen (phuongnh) SGP NIVIUK Hook 4 B 3.81 3.81 00:37 6.21 km/h Chua Chan 2020-09-16 12:43:32
10 Anh Nguyen Hai (haianh) SGP SKYWALK Chili 4 B 7.1 7.1 00:43 14.31 km/h Chua Chan 2020-09-16 12:42:15