Thống kê chém gió

Bảng xếp hạng dù lượn dựa trên thành tích các chuyến bay trên XContest.org. Mục tiêu của bảng xếp hạng này nhằm tạo chủ đề tám chuyện vui vẻ trong những ngày móm bay.

Bạn có thể xem bảng tổng hợp này để tạo động lực cho các chuyến bay sắp tới

Top 10 phi công bay tích cực trong tuần từ 14-10 đến 21-10

Hạng Phi công Loại dù Class Điểm Km Thời gian
1 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) NIVIUK Ikuma B 13.49 10.69 01:39
2 canh nguyen quang (canhnguyen) SGP UP Ascent 4 A 12.4 12.4 02:28
3 Trinh Nguyen (Zero89) SGP NOVA Prion4 A 10.79 10.78 01:17
4 Nam Bu (BuratinoNam) NOVA Mentor 4 light B 9.39 7.93 00:57
5 Tran Quoc Toan (ToanTran) ADVANCE Iota 2 B 9.3 8.06 01:20
6 Nguyen Van Vang (Vangng) NOVA Prion 4 A 7.66 7.66 01:40
7 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) NOVA Mentor 6 Light B 6.48 6.48 00:47
8 Thanh Trinh (thanhtrinh) BGD Adam A 6.35 6.35 01:52
9 Vu Sy Hien (VuSyHien) INDEPENDENCE Vip C 2.94 2.94 00:08

10 chuyến bay mới nhất

STT Phi công Loại dù Class Điểm Km Thời gian Trung bình Kiểu bay Tại Vào lúc
1 Nam Bu (BuratinoNam) NOVA Mentor 4 light B 0.18 0.13 00:12 0.8 km/h Doi Bu 2020-10-20 15:00:36
2 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) NOVA Mentor 6 Light B 3.82 3.82 00:16 14.79 km/h Doi Bu 2020-10-20 14:56:29
3 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) NIVIUK Ikuma B 3.97 3.97 00:18 13.68 km/h Doi Bu 2020-10-20 14:51:55
4 Nam Bu (BuratinoNam) NOVA Mentor 4 light B 3.64 2.6 00:18 9.45 km/h Doi Bu 2020-10-20 13:43:24
5 Tran Quoc Toan (ToanTran) ADVANCE Iota 2 B 6 6 00:58 6.56 km/h Doi Bu 2020-10-20 13:34:38
6 canh nguyen quang (canhnguyen) SGP UP Ascent 4 A 6.56 6.56 01:05 6.35 km/h Doi Bu 2020-10-20 13:24:14
7 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) NIVIUK Ikuma B 2.03 1.27 00:25 3.77 km/h Doi Bu 2020-10-20 13:15:05
8 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) NOVA Mentor 6 Light B 2.66 2.66 00:30 5.91 km/h Doi Bu 2020-10-20 13:07:32
9 Tran Quoc Toan (ToanTran) ADVANCE Iota 2 B 3.3 2.06 00:21 6.9 km/h Doi Bu 2020-10-20 13:04:55
10 Nguyen Van Vang (Vangng) NOVA Prion 4 A 7.66 7.66 01:40 4.89 km/h Doi Bu 2020-10-20 13:03:47