Thống kê vui

Bảng xếp hạng các chỉ số vui vẻ.

Top 10 phi công trẻ nhất

Hạng Phi công Ngày đăng ký
1 Nguyen Minh Thanh (Thanh80) 2020-10-11
2 Huy Son Le (lehuyson198) 2020-10-10
3 Hùng Kính Yêu (slave) 2020-10-10
4 Tran Tu (Tu2t) 2020-10-08
5 Vũ Quang Hưng (vhung_hkpb) 2020-10-07
6 Nguyễn Duy Phong (DuyPhongbk) 2020-10-03
7 TienToan Nguyenvan (NguyenvanTienToan) 2020-10-01
8 Thanh Nguyen (tonynguyen) 2020-10-01
9 Minh Vo (chieftain) 2020-09-30
10 Nguyen Tuan Anh (Tuananh68c) 2020-09-27

Top 10 phi công già nhất

Hạng Phi công Ngày đăng ký
1 Bach Le Hoang (backtofly) 2010-11-20
2 Nguyen Viet Ha (Digicams) 2012-02-07
3 Cuong Hong Manh (cuongdelta) 2013-01-13
4 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 2013-03-09
5 Vu Anh (TusA) 2013-04-19
6 Tran Hung Thang (thangh253) 2013-08-01
7 Vu Tuan Anh (tusa1705) 2013-09-10
8 Quang Nguyen Minh (minhquang) 2013-10-26
9 Hieu Nguyen (hieuobi) 2013-11-03
10 Hung Can (Hungninja) 2014-09-24