Thống kê vui

Bảng xếp hạng các chỉ số vui vẻ.

Top 10 phi công trẻ nhất

Hạng Phi công Ngày đăng ký
1 Nguyen Ngoc (ngocnm) 2020-12-03
2 HỒ KHÁNH DƯƠNG (HoDuong) 2020-11-28
3 Bích Thảo (Bichthaok13_hkpb) 2020-11-21
4 Vũ Quang Hưng (vhung) 2020-11-21
5 Quang Hoang (hoangquang_hkpb) 2020-11-12
6 Hien Dang (HienDang) 2020-11-12
7 hoa to anh (thaihuy) 2020-11-06
8 Jang Anh (Janganh) 2020-11-05
9 Hoai Nam Le (Tracyle) 2020-10-27
10 Nguyen Minh Thanh (Thanh80) 2020-10-11

Top 10 phi công già nhất

Hạng Phi công Ngày đăng ký
1 Bach Le Hoang (backtofly) 2010-11-20
2 Nguyen Viet Ha (Digicams) 2012-02-07
3 Cuong Hong Manh (cuongdelta) 2013-01-13
4 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 2013-03-09
5 Vu Anh (TusA) 2013-04-19
6 Tran Hung Thang (thangh253) 2013-08-01
7 Vu Tuan Anh (tusa1705) 2013-09-10
8 Quang Nguyen Minh (minhquang) 2013-10-26
9 Hieu Nguyen (hieuobi) 2013-11-03
10 Hung Can (Hungninja) 2014-09-24