Bảng xếp hạng phi công bay XC

Chỉ bao gồm danh sách Phi công có ít nhất một chuyến bay XC (có số point 25 trở lên)

Thống kê mùa bay:            

Khu vực:      

Giới tính:           

Tổng sự nghiệp XC

Toàn bộ chuyến bay trên xcontest.org từ 2007 đến bây giờ. Tất cả chuyến bay trên thế giới. Tất cả phi công nam nữ.

Thứ hạngPhi côngLoại dùClassTổng điểmTổng giờ250+225+200+175+150+125+100+75+50+25+
001 Kim Tran (chukim) DAVINCI XChord D 8839.64 494:03 1 1 1 3 4 11 10 26 41
002 Yen Nguyen (NguyenHaiYen) TRIPLE SEVEN Queen 2 C 3027.6 222:18 1 1 3 9 28
003 Nguyen Dinh Hung (dinhhung) SKYWALK Poison X-Alps D 3133.09 184:59 2 1 1 2 3 1 6 11
004 Bach Le Hoang (backtofly) GIN Leopard D 6747.93 408:31 1 3 3 4 9 5 14 29
005 Nghia D. Nguyen (Nghia) GIN Bonanza 2 C 5764.83 415:57 3 1 5 8 15 36
006 Le Nguyen (NguyenLe) GIN Explorer B 2693.56 180:30 1 1 1 1 10 23
007 Minh Nguyen (canhchimkhongmoi) ADVANCE Sigma 10 C 1454.67 117:01 1 1 5 7
008 Tan CAO HA (ngaupin) SGP OZONE Magnum Tandem 3082.21 183:43 2 3 3 8 18
009 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) OZONE Enzo 3 CCC 7607 586:32 1 2 9 5 11 60
010 Vo Quoc Thang (Voquocthang) FLOW XCRacer D 3915.8 301:27 1 2 1 6 6 17
011 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) OZONE Zeno D 4349.64 267:01 1 1 2 6 13 34
012 Dang Van My (Dangvm) NOVA Mentor 3 B 4753.9 445:46 1 3 2 7 31
013 Tran Hung Thang (thangh253) SGP SKYWALK Chili 4 B 1760.42 118:35 1 1 2 3 11
014 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) NIVIUK Ikuma B 4668.3 396:26 3 3 2 4 16
015 Duy Pham (duyfam) OZONE Zeno D 1399.02 91:18 1 3 2 1 5
016 Cuong Ngo (mrcuongnd) NIVIUK Peak 4 D 1922.89 175:49 1 2 3 14
017 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) NIVIUK Ikuma B 1183.64 101:46 1 1 2 3
018 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) UP Trango X-race C 398.23 25:41 1 1 1
019 Nguyen Vu (Blanket) GIN Leopard D 3615.81 269:47 1 6 14 25
020 Hien Vu Thanh (vuthanhien) DAVINCI Classic B 378.03 27:56 1 1 2
021 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) UP X Race D 1395.45 126:11 1 6
022 Tuan Nguyen (Tuan2k_HKPB) ADVANCE Iota B 836.34 87:48 1 4
023 Hiep Nguyen (Hiepkit) ADVANCE Sigma 10 C 1891.37 186:08 2 5 11
024 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) OZONE Rush 5 B 1019.54 92:11 2 2 9
025 Thien Trinh Duc (thientd87) ADVANCE Sigma 10 C 943.47 74:02 2 1 4
026 Anh Nguyễn (anhh) GIN Leopard D 3230.45 273:45 1 8 18
027 Căng Đét (soncaonguyen) NIVIUK Icepeak 7 Pro D 1632.82 148:19 1 7 13
028 Tam Hoa Tue (tuetam) NIVIUK Peak 2 D 1798.26 140:29 1 3 8
029 Duong Vdt (DuongVdt) ADVANCE Iota 2 B 1590.73 153:28 1 2 3
030 Pham Quochuy (Huypham) SGP OZNOE Hook4 D 534.68 44:19 1 1 4
031 Long Hoang (longhoang) ADVANCE Sigma 10 C 844.72 63:30 1 1 3
032 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) Fusion C 2241.46 194:47 6 19
033 Đinh Trọng Hải (Haidt13) GRADIENT Aspen5 C 1322.06 119:45 2 8
034 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) SKYWALK Chili 4 B 1507.68 133:25 2 6
035 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) AIRDESIGN Rise 3 B 1324.41 116:17 2 6
036 Hùng Kính Yêu (Hungkinhyeu) ADVANCE Iota B 1777.43 159:45 1 10
037 Huyen Meo (huyennguyen) ADVANCE Sigma 10 C 1634.74 169:12 1 10
038 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) SGP OZONE Rush 5 B 1106.09 112:41 1 8
039 KEn HO (Hoduykhanh) SGP BGD Wasp B 1296.09 111:17 1 6
040 Phan TuanHung (HungPhan) SKYWALK Chili 4 B 910.78 96:07 1 4
041 Dao Duc Dat (ducdattv) ADVANCE Sigma 10 C 1034.96 121:30 1 4
042 TRAN MINH DAN (tiger93) ADVANCE Sigma10 C 498.36 61:43 1 3
043 Tran Quoc Toan (ToanTran) ADVANCE Iota 2 B 2099.88 187:49 1 2
044 Phuong Nguyen (phuongnh) SGP NIVIUK Hook 4 B 422.06 43:00 1 2
045 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) NOVA Mentor 5 B 547.47 54:33 1 2
046 Le Minh (mxminh) SGP NOVA Mentor 4 B 926.8 99:09 9
047 Ly Duc Du (lyducdu) AIR CROSS U Cross C 473.6 70:48 8
048 Dinh TheAnh (NU-Paragliding) NIVIUK Takoo 4 Tandem 2374.73 276:09 5
049 Ngomanh Ha (Hasau_hkpb) NOVA Mentor 4 B 1144.36 117:22 5
050 Tuan Nguyen (Gaconlonton) sportster C 827.16 139:30 4
051 Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) NOVA Mentor 6 B 805.08 75:02 4
052 Lili Vuvu (milkyway) SKYWALK Chili 4 B 1036.45 101:31 4
053 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) ADVANCE XI B 1182.01 114:08 4
054 Lucy Nguyen (LucyNguyen) GRADIENT Nevada 2 B 1236.35 132:55 3
055 Nguyen Viet Ha (Digicams) ADVANCE Sigma 8 C 301.03 80:48 3
056 Nguyễn Hiếu (HieuDongBac) NIVIUK Artik 4 C 1053.7 108:50 3
057 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) U-TURN Blacklight2 B 457.79 52:00 3
058 Nam Bu (BuratinoNam) NOVA Mentor 4 light B 1471.12 138:39 2
059 Hiep Bobo (HiepBobo) TRIPLE SEVEN K-Light B 176.08 13:03 2
060 ĐOÀN MẠNH NGUYÊN (DMN) SWING Nyos RS B 302.58 26:13 2
061 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) SKYWALK Chili 4 B 314.44 36:13 2
062 Long Titan (Longtitan) BASE CCC 138.08 08:18 2
063 Ken Võ (rongxanhla) SGP BGD Adam A 387.66 45:05 1
064 Thanh Anh (Thanhlienxo) GIN Atlas B 189.5 23:17 1
065 Long Nguyen Hai (Long.Nguyen) Blacklight B 512.44 51:30 1
066 Le Binh (Binhlienxo) SGP BGD Epic B 669 57:22 1
067 Ben Ben (Benben) BGD Punk B 609.95 57:41 1
068 Sparta Quit (nxhung) SKYWALK Chili 4 B 1489.25 145:16 1
069 Tran ba Thien (Thientran) SKYWALK Chili 4 B 754.44 73:02 1
070 Su Su Su (SuSuSu) ADVANCE 15061993 B 719.3 80:43 1
071 HOANG PHAM (NAPOLI) SGP ADVANCE Epsilon 8 B 97.99 07:08 1
072 THANH NGUYEN NGOC (erongru) GIN Bolero 6 A 140.35 08:23 1
073 Pham Minh Hieu (PanPan) ADVANCE Iota2 B 209.57 21:06 1
074 Trần Anh (Tran_Anh) SGP SKYWALK Tequila 5 B 146.92 16:00 1
075 Vu Tuan Anh (tusa1705) TRIPLE SEVEN Rook 2 B 177.79 14:17 1
076 Thang Phung (Thang_tay) UP Trango XC D 46.02 04:39 1
077 Minh Hiếu (HieuPham) ADVANCE Iota2 B 237.56 23:41 1