Thống kê chém gió

Bảng xếp hạng dù lượn dựa trên thành tích các chuyến bay trên XContest.org. Mục tiêu của bảng xếp hạng này nhằm tạo chủ đề vui vẻ trong những ngày móm bay.

Bạn có thể xem bảng tổng hợp này để tạo động lực cho các chuyến bay sắp tới

Top 10 phi công bay tích cực trong tuần từ 09-05 đến 16-05

Hạng Phi công Loại dù Class Điểm Km Thời gian
1 Minh Trung Nguyen (An_Phong) SGP OZONE Mojo 5 A 12.34 11.28 02:34
2 Le Minh (mxminh) SGP HNAA ADVANCE Sigma 10 C 6.28 6.28 01:35
3 Huy Dinh Gia (Huydinh) SGP HNAA OZONE Mojo5 B 5.9 5.9 01:27
4 Linh Nguyen (linnie) SGP NOVA Phantom B 5.06 3.93 00:57
5 Le Do (dohuule) ADVANCE Iota B 4.47 4.46 00:37
6 Trinh Nguyen (Windy92) SGP HNAA ADVANCE Alpha5 A 3.81 3.06 01:13
7 Trinh Nguyen (Zero89) SGP HNAA GRADIENT Delani A 3.74 3.74 01:04
8 Hiep Nguyen (Hiepkit) ADVANCE Sigma 10 C 1.64 1.37 00:16
9 Uyen Thao Le Nguyen (SophiaLe) SGP OZONE Mojo 5 A 1.22 1.22 00:06
10 Nguyen Thanh Hai (Hai_37) NOVA Prion 4 A 0.8 0.8 00:07

10 chuyến bay mới nhất

STT Phi công Loại dù Class Điểm Km Thời gian Trung bình Kiểu bay Tại Vào lúc
1 Minh Trung Nguyen (An_Phong) SGP NOVA Phantom B 2.14 2.14 01:30 1.65 km/h Nui Nghe 2021-05-16 15:43:04
2 Minh Trung Nguyen (An_Phong) SGP NOVA Phantom B 1.47 1.47 00:12 9.4 km/h Nui Nghe 2021-05-16 14:42:04
3 Trinh Nguyen (Zero89) SGP HNAA GRADIENT Delani A 2.33 2.33 00:38 3.94 km/h Nui Nghe 2021-05-16 14:16:19
4 Huy Dinh Gia (Huydinh) SGP HNAA OZONE Mojo5 B 1.06 1.07 00:07 9.63 km/h Nui Nghe 2021-05-16 14:02:35
5 Linh Nguyen (linnie) SGP NOVA Phantom B 1.11 1.11 00:04 16.24 km/h Nui Nghe 2021-05-15 16:22:30
6 Huy Dinh Gia (Huydinh) SGP HNAA OZONE Mojo5 B 0.96 0.96 00:04 14.09 km/h Nui Nghe 2021-05-15 16:09:00
7 Uyen Thao Le Nguyen (SophiaLe) SGP OZONE Mojo 5 A 1.22 1.22 00:06 12.38 km/h Nui Nghe 2021-05-15 15:53:18
8 Trinh Nguyen (Zero89) SGP HNAA GRADIENT Delani A 1.41 1.41 00:25 4.18 km/h Nui Nghe 2021-05-15 15:20:38
9 Le Do (dohuule) ADVANCE Iota B 3.84 3.84 00:34 6.63 km/h Đại Tuệ 2021-05-15 13:25:25
10 Phương Thảo (Thỏ) (Veronika89) BGD Adam A 0.29 0.29 00:02 11.14 km/h ? 2021-05-14 16:15:20