Bảng xếp hạng phi công của Hội Dù Lượn Thành Phố Hà Nội

Chỉ bao gồm danh sách Phi công của HNAA có ít nhất một chuyến bay trên XCONTEST

Mùa bay 2021

Xếp hạng theo tổng point.

Thứ hạngPhi côngMember SinceLoại dùClassSố chuyến bayTổng điểmTổng giờLast FlightSố tháng không bay
01 Dang Van My (Dangvm) 2017-07-06 NOVA Sector C 59 1611.86 102:46 2021-04-07
02 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) 2017-02-26 UP K 2 Tandem 152 1101.88 63:46 2021-02-21
03 Nghia D. Nguyen (Nghia) 2017-09-24 GIN Bonanza2 C 23 1075.92 59:01 2020-12-29 3
04 Đinh Trọng Hải (Haidt13) 2019-01-05 MAC PARA Icon D 38 1045.66 67:30 2021-04-04
05 Bach Le Hoang (backtofly) 2010-11-20 leopard A 14 771.89 34:51 2021-04-07
06 Duy Binh Nguyen (Binh) 2017-04-07 SUPAIR Step B 31 667.58 75:57 2021-01-19
07 Le Minh (mxminh) 2015-04-04 ADVANCE Sigma 10 C 35 578.09 49:02 2021-03-27
08 canh nguyen quang (canhnguyen) 2019-12-10 UP sumbit 3 CCC 57 515.22 52:30 2021-03-09
09 Căng Đét (soncaonguyen) 2017-09-23 NIVIUK Icepeak 7 Pro D 17 507.09 33:45 2021-01-18
10 Nguyễn Duy Phong (DuyPhongbk) 2020-10-03 TRIPLE SEVEN Rook 2 B 40 479.38 42:26 2021-04-07
11 Duong Vdt (DuongVdt) 2017-10-23 ADVANCE Iota 2 B 31 472.86 51:58 2021-03-10
12 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) 2019-08-15 NOVA Mentor 6 Light B 59 424.63 31:14 2021-04-04
13 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 2018-09-02 OZONE Rush 5 B 15 310.71 27:21 2021-03-18
14 Trần Minh Tuấn (ananasmoc) 2020-05-20 UP Summit XC4 B 45 306.05 40:26 2021-03-15
15 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 2015-07-04 OZONE Enzo 3 CCC 12 279.79 18:44 2021-01-18
16 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 2014-12-21 FLOW XCRacer D 20 261.55 21:57 2021-04-04
17 Tran Tu (Tu2t) 2020-10-08 SKYWALK Mescal 5 A 46 215.66 23:59 2021-01-20
18 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 2018-09-22 SKYWALK Arak B 38 202.5 27:07 2021-03-26
19 Tran Dinh Chien (Chien.matic) 2020-03-07 NIVIUK Koyot 4 A 43 193.15 33:21 2021-03-21
20 Cuong Ngo (mrcuongnd) 2017-06-25 NIVIUK Peak 4 D 7 167.02 09:05 2020-12-31 3
21 BẰNG VŨ VĂN (banghanoi) 2018-09-01 ADVANCE Iota 2 B 9 152.36 07:28 2021-01-19
22 Anh Nguyen Hai (haianh) 2016-10-01 SKYWALK Chili 4 B 24 148.09 12:03 2021-03-26
23 Chu Anh Quan (Quanrau) 2018-01-01 SKYWALK Chili 4 B 11 112.65 11:23 2021-03-27
24 Thao Tong thi (Thaotongthi) 2019-09-08 NOVA Ion5 B 16 90.12 11:35 2020-12-13 4
25 Tan CAO HA (ngaupin) 2014-10-01 SKYWALK Mescal 6 A 17 83.71 06:16 2021-01-12 3
26 Tran Quoc Toan (ToanTran) 2017-03-02 ADVANCE Iota 2 B 12 83.48 11:08 2021-02-10
27 Do Duc Vuong (Dovuong) 2019-04-06 ADVANCE Iota 2 B 11 82.73 08:58 2021-01-10 3
28 cuong hoang viet (cuongviet) 2017-07-10 OZONE Rush 5 B 9 80.11 10:10 2021-03-18
29 Le Manh Phu (phutopas) 2018-08-27 FLOW Freedom B 11 66.62 07:15 2021-04-09
30 Vu Sy Hien (VuSyHien) 2018-09-29 INDEPENDENCE Vip C 9 56.94 06:55 2021-03-14
31 Anh Hue Dang (KellyDang) 2020-07-25 NOVA Prion 3 A 22 47.42 10:13 2021-02-27
32 Dao Duc Dat (ducdattv) 2017-03-18 SUPAIR Step B 4 35.64 03:19 2021-01-12 3
33 BACH DUONG (Duongb_hkpb) 2019-12-07 DUREK Nemo4 A 4 27.72 02:43 2021-03-09
34 Phuong Nguyen (phuongnh) 2017-12-19 ADVANCE Epsilon 9 B 4 23.21 02:59 2021-03-27
35 Kien Hoang (KienHoang) 2017-10-22 OZONE Mojo 5 A 6 20.42 08:31 2021-02-20
36 Le Thi To Uyen (Uyenltt) 2020-10-10 GIN Bolero 6 A 2 16.22 03:56 2020-11-07 5
37 Hồng Hà Trịnh (Hacanbk) 2019-04-06 ADVANCE Alpha 6 A 2 13.87 04:44 2020-10-10 6
38 Hai Anh Ly (Haily) 2020-05-21 NOVA Prion A 2 13.67 01:36 2020-10-09 6
39 HỒ KHÁNH DƯƠNG (HoDuong) 2020-11-28 NOVA Prion 4 A 3 11.06 00:38 2021-01-03 3
40 Tran Hung Thang (thangh253) 2013-08-01 SKYWALK Arak B 2 9.3 00:57 2020-12-28 3
41 Hung Nguyen Tuan (nguyentuanhung888) 2018-08-21 SKYWALK Tequila 3 B 2 7.91 03:23 2020-11-07 5
42 Tuấn Đinh Minh (Tuanbeo) 2018-03-04 NOVA Prion 4 A 3 5.06 00:20 2020-12-05 4
43 Hung Tran (Hung) 2018-10-04 OZONE Buzz Z6 B 1 3.47 00:59 2020-10-04 6
44 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 2014-12-12 NIVIUK Ikuma B 1 2.34 00:06 2020-10-11 6

Top 10 Mùa bay 2020

Xếp hạng theo tổng point.

Thứ hạngPhi côngSố chuyến bayTổng điểmTổng giờ
01 Nghia D. Nguyen (Nghia) 96 3863.29 226:02
02 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 77 1918.39 122:15
03 Căng Đét (soncaonguyen) 55 1310.23 102:16
04 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) 151 1223.19 86:03
05 Dang Van My (Dangvm) 58 1180.56 98:37
06 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 77 808.06 75:29
07 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 28 768.74 60:20
08 Tran Quoc Toan (ToanTran) 85 723.23 64:18
09 Duong Vdt (DuongVdt) 57 710.99 55:44
10 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) 144 700.19 54:35

Bảng tổng

Tất cả chuyến bay từ trước đến nay. Xếp hạng theo tổng point.

Thứ hạngPhi côngMember SinceLoại dùClassSố chuyến bayTổng điểmTổng giờLast FlightSố tháng không bay
01 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 2015-07-04 OZONE Enzo 3 CCC 461 7844.82 600:46 2021-01-18
02 Bach Le Hoang (backtofly) 2010-11-20 leopard A 265 7519.82 443:23 2021-04-07
03 Nghia D. Nguyen (Nghia) 2017-09-24 GIN Bonanza2 C 297 6828.19 473:20 2020-12-29 3
04 Dang Van My (Dangvm) 2017-07-06 NOVA Sector C 445 6365.76 548:33 2021-04-07
05 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) 2017-02-26 UP K 2 Tandem 587 5625.4 451:20 2021-02-21
06 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 2014-12-21 FLOW XCRacer D 231 4144.96 319:57 2021-04-04
07 Tan CAO HA (ngaupin) 2014-10-01 SKYWALK Mescal 6 A 186 3154.14 188:23 2021-01-12 3
08 Đinh Trọng Hải (Haidt13) 2019-01-05 MAC PARA Icon D 165 2270.31 173:57 2021-04-04
09 Căng Đét (soncaonguyen) 2017-09-23 NIVIUK Icepeak 7 Pro D 137 2139.91 182:05 2021-01-18
10 Tran Quoc Toan (ToanTran) 2017-03-02 ADVANCE Iota 2 B 333 2108.88 188:34 2021-02-10
11 Cuong Ngo (mrcuongnd) 2017-06-25 NIVIUK Peak 4 D 170 2089.91 184:55 2020-12-31 3
12 Duong Vdt (DuongVdt) 2017-10-23 ADVANCE Iota 2 B 218 2005.86 196:20 2021-03-10
13 Duy Binh Nguyen (Binh) 2017-04-07 SUPAIR Step B 261 1802.09 205:55 2021-01-19
14 Tran Hung Thang (thangh253) 2013-08-01 SKYWALK Arak B 131 1769.72 119:32 2020-12-28 3
15 Le Minh (mxminh) 2015-04-04 ADVANCE Sigma 10 C 147 1487.08 145:34 2021-03-27
16 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 2018-09-02 OZONE Rush 5 B 147 1416.8 140:02 2021-03-18
17 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 2015-06-11 UP X Race D 145 1395.45 126:11 2019-12-18 15
18 Anh Nguyen Hai (haianh) 2016-10-01 SKYWALK Chili 4 B 355 1392.13 139:21 2021-03-26
19 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) 2019-08-15 NOVA Mentor 6 Light B 238 1277.96 96:29 2021-04-04
20 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 2014-12-12 NIVIUK Ikuma B 109 1183.64 101:46 2020-10-11 6
21 Dao Duc Dat (ducdattv) 2017-03-18 SUPAIR Step B 158 1057.96 124:07 2021-01-12 3
22 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 2017-05-28 OZONE Rush 5 B 69 1019.54 92:11 2020-07-30 8
23 Thien Trinh Duc (thientd87) 2016-08-01 ADVANCE Sigma 10 C 79 943.47 74:02 2019-09-28 18
24 canh nguyen quang (canhnguyen) 2019-12-10 UP sumbit 3 CCC 140 869.88 88:05 2021-03-09
25 Trần Minh Tuấn (ananasmoc) 2020-05-20 UP Summit XC4 B 114 635.13 63:03 2021-03-15
26 BẰNG VŨ VĂN (banghanoi) 2018-09-01 ADVANCE Iota 2 B 114 596.61 57:36 2021-01-19
27 Le Manh Phu (phutopas) 2018-08-27 FLOW Freedom B 84 485.65 46:38 2021-04-09
28 Nguyễn Duy Phong (DuyPhongbk) 2020-10-03 TRIPLE SEVEN Rook 2 B 40 479.38 42:26 2021-04-07
29 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 2018-09-22 SKYWALK Arak B 112 445.27 69:11 2021-03-26
30 Phuong Nguyen (phuongnh) 2017-12-19 ADVANCE Epsilon 9 B 80 445.27 45:59 2021-03-27
31 Do Duc Vuong (Dovuong) 2019-04-06 ADVANCE Iota 2 B 81 433.2 37:49 2021-01-10 3
32 Chu Anh Quan (Quanrau) 2018-01-01 SKYWALK Chili 4 B 78 402.34 36:33 2021-03-27
33 Vu Sy Hien (VuSyHien) 2018-09-29 INDEPENDENCE Vip C 69 317.49 39:59 2021-03-14
34 Hung Nguyen Tuan (nguyentuanhung888) 2018-08-21 SKYWALK Tequila 3 B 86 314.2 32:45 2020-11-07 5
35 Tran Dinh Chien (Chien.matic) 2020-03-07 NIVIUK Koyot 4 A 82 285.95 47:55 2021-03-21
36 cuong hoang viet (cuongviet) 2017-07-10 OZONE Rush 5 B 42 281.5 37:51 2021-03-18
37 Tran Tu (Tu2t) 2020-10-08 SKYWALK Mescal 5 A 46 215.66 23:59 2021-01-20
38 Pham Minh Hieu (PanPan) 2017-07-29 ADVANCE Iota2 B 36 209.57 21:06 2020-04-27 11
39 Thao Tong thi (Thaotongthi) 2019-09-08 NOVA Ion5 B 40 174.45 20:31 2020-12-13 4
40 Hai Anh Ly (Haily) 2020-05-21 NOVA Prion A 36 163.83 11:15 2020-10-09 6
41 Hồng Hà Trịnh (Hacanbk) 2019-04-06 ADVANCE Alpha 6 A 27 145.37 16:01 2020-10-10 6
42 Tuấn Đinh Minh (Tuanbeo) 2018-03-04 NOVA Prion 4 A 52 119.65 17:16 2020-12-05 4
43 HOANG PHAM (NAPOLI) 2019-02-12 ADVANCE Epsilon 8 B 10 97.99 07:08 2020-06-17 9
44 BACH DUONG (Duongb_hkpb) 2019-12-07 DUREK Nemo4 A 16 75.88 06:39 2021-03-09
45 Kien Hoang (KienHoang) 2017-10-22 OZONE Mojo 5 A 27 71.2 19:17 2021-02-20
46 Anh Hue Dang (KellyDang) 2020-07-25 NOVA Prion 3 A 28 67.02 13:44 2021-02-27
47 Tran Quoc An (sake) 2015-02-27 T Queen C 2 28.82 02:00 2019-04-29 23
48 Hung Tran (Hung) 2018-10-04 OZONE Buzz Z6 B 8 20.35 03:03 2020-10-04 6
49 Le Thi To Uyen (Uyenltt) 2020-10-10 GIN Bolero 6 A 2 16.22 03:56 2020-11-07 5
50 HỒ KHÁNH DƯƠNG (HoDuong) 2020-11-28 NOVA Prion 4 A 3 11.06 00:38 2021-01-03 3
51 Thanh Nguyen Quang (NguyenQuangThanh) 2019-02-16 BGD Wasp B 1 8.93 01:29 2019-02-16 25