Thống kê chém gió

Bảng xếp hạng dù lượn dựa trên thành tích các chuyến bay trên XContest.org. Mục tiêu của bảng xếp hạng này nhằm tạo chủ đề vui vẻ trong những ngày móm bay.

Bạn có thể xem bảng tổng hợp này để tạo động lực cho các chuyến bay sắp tới

Top 10 phi công bay tích cực trong tuần từ 06-04 đến 13-04

Hạng Phi công Loại dù Class Điểm Km Thời gian
1 Bach Le Hoang (backtofly) HNAA leopard A 116.43 102.49 05:25
2 Steve Pham (StevePham0205) NOVA Mentor 6 B 49.75 49.75 04:43
3 Dinh TheAnh (NU-Paragliding) NIVIUK Takoo 4 Tandem 41.56 41.56 03:00
4 Dang Van My (Dangvm) HNAA NOVA Sector C 39.23 39.23 03:19
5 Nguyễn Duy Phong (DuyPhongbk) HNAA TRIPLE SEVEN Rook 2 B 31.99 22.85 02:18
6 Le Manh Phu (phutopas) HNAA FLOW Freedom B 10.49 10.49 01:23
7 Ba Hai Nguyen (Bahainguyen) SKYWALK Tequila 4 B 9.27 7.43 00:56
8 Bui Thai (MaxSalem) U-TURN Infinity 4 B 6.87 6.87 00:46
9 Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyenhta) BGD Epic B 5.65 5.65 00:41
10 Le Phuoc Bình (Lephuocbinh) BGD Wasp B 4.06 4.06 00:10

10 chuyến bay mới nhất

STT Phi công Loại dù Class Điểm Km Thời gian Trung bình Kiểu bay Tại Vào lúc
1 Minh Trung Nguyen (An_Phong) SGP NOVA Mentor 5 B 3.72 3.72 00:36 7.84 km/h Sơn Trà 2021-04-12 11:02:51
2 Steve Pham (StevePham0205) NOVA Mentor 6 B 4.1 4.1 00:50 6.11 km/h Sơn Trà 2021-04-12 10:50:16
3 Steve Pham (StevePham0205) NOVA Mentor 6 B 5.19 5.19 01:04 6.4 km/h Sơn Trà 2021-04-11 11:25:43
4 Dinh TheAnh (NU-Paragliding) NIVIUK Takoo 4 Tandem 3.89 3.89 00:13 17.93 km/h Sơn Trà 2021-04-09 14:15:53
5 Dinh TheAnh (NU-Paragliding) NIVIUK Takoo 4 Tandem 5.39 5.39 00:18 19.49 km/h Sơn Trà 2021-04-09 12:48:55
6 Dinh TheAnh (NU-Paragliding) NIVIUK Takoo 4 Tandem 4.54 4.54 00:13 23.62 km/h Sơn Trà 2021-04-09 11:48:35
7 Le Manh Phu (phutopas) HNAA FLOW Freedom B 10.49 10.49 01:23 17.49 km/h Sơn Trà 2021-04-09 11:08:42
8 Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyenhta) BGD Epic B 5.65 5.65 00:41 8.63 km/h Sơn Trà 2021-04-09 10:52:01
9 Dinh TheAnh (NU-Paragliding) NIVIUK Takoo 4 Tandem 4.4 4.4 00:11 23.22 km/h Sơn Trà 2021-04-09 10:38:45
10 Dinh TheAnh (NU-Paragliding) NIVIUK Takoo 4 Tandem 4.83 4.83 00:15 19.09 km/h Sơn Trà 2021-04-09 09:39:41