Bảng xếp hạng phi công của Sài Gòn Paragliding

Chỉ bao gồm danh sách Phi công của SGP có ít nhất một chuyến bay trên XCONTEST

Mùa bay 2021

Xếp hạng theo tổng point.

Thứ hạngPhi côngMember SinceLoại dùClassSố chuyến bayTổng điểmTổng giờLast FlightSố tháng không bay
01 Duy Binh Nguyen (Binh) 2017-04-07 SUPAIR Step B 31 667.58 75:57 2021-01-19
02 Le Minh (mxminh) 2015-04-04 ADVANCE Sigma 10 C 35 578.09 49:02 2021-03-27
03 canh nguyen quang (canhnguyen) 2019-12-10 UP sumbit 3 CCC 57 515.22 52:30 2021-03-09
04 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 2018-09-02 OZONE Rush 5 B 15 310.71 27:21 2021-03-18
05 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 2018-09-22 SKYWALK Arak B 38 202.5 27:07 2021-03-26
06 Trinh Nguyen (Zero89) 2020-05-10 OZONE Mojo 5 A 55 199.89 26:17 2021-03-27
07 Tran Dinh Chien (Chien.matic) 2020-03-07 NIVIUK Koyot 4 A 43 193.15 33:21 2021-03-21
08 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 2017-09-04 NOVA Mentor 5 B 28 179.65 17:31 2021-04-12
09 KEn HO (Hoduykhanh) 2017-09-03 NOVA Mentor 5 B 11 165.09 15:06 2021-03-26
10 Anh Nguyen Hai (haianh) 2016-10-01 SKYWALK Chili 4 B 24 148.09 12:03 2021-03-26
11 Minh Vo (chieftain) 2020-09-30 SKYWALK Chili 3 B 28 103.99 17:06 2021-02-20
12 Le Binh (Binhlienxo) 2016-10-15 UP Summit XC4 B 15 99.04 07:54 2021-03-14
13 Tan CAO HA (ngaupin) 2014-10-01 SKYWALK Mescal 6 A 17 83.71 06:16 2021-01-12 3
14 Pham Quochuy (Huypham) 2018-10-09 NOVA Mentor3 B 2 57.46 03:13 2020-11-21 4
15 Anh Hue Dang (KellyDang) 2020-07-25 NOVA Prion 3 A 22 47.42 10:13 2021-02-27
16 TUAN PHAM (PHAMTUAN) 2020-03-08 GRADIENT Bright 5 A 9 46.67 05:13 2020-11-28 4
17 Huy Dinh Gia (Huydinh) 2019-09-21 OZONE Mojo 5 A 20 36.51 08:58 2021-02-27
18 Chinh Nguyen (Chinhkhoaito) 2019-09-17 SKYWALK Arak B 12 26.76 07:48 2021-02-20
19 Phuong Nguyen (phuongnh) 2017-12-19 ADVANCE Epsilon 9 B 4 23.21 02:59 2021-03-27
20 Thinh Pham (meoloichoi) 2020-05-10 Bright 3 A 7 22.49 05:27 2021-02-21
21 Hieu Duong Trong (wysduong) 2015-05-24 NIVIUK Hook 3 B 2 22.41 01:46 2020-12-27 3
22 Kien Hoang (KienHoang) 2017-10-22 OZONE Mojo 5 A 6 20.42 08:31 2021-02-20
23 Trinh Nguyen (Windy92) 2020-03-09 ADVANCE Alpha5 A 8 17.62 03:29 2021-03-21
24 Dao Thi Ngoc Diep (NgocDiep) 2020-01-18 NIVIUK Koyot 3 A 13 17.5 03:35 2021-02-27
25 Long Pham Hoang (longruoi) 2016-03-04 AXIS Vega 3 C 2 10.19 01:05 2020-11-28 4
26 Tran Hung Thang (thangh253) 2013-08-01 SKYWALK Arak B 2 9.3 00:57 2020-12-28 3
27 Tuấn Đinh Minh (Tuanbeo) 2018-03-04 NOVA Prion 4 A 3 5.06 00:20 2020-12-05 4
28 Sam Nguyen (haison80) 2019-11-10 SKYWALK Chili 3 B 1 3.92 00:27 2020-10-03 6
29 Hung Tran (Hung) 2018-10-04 OZONE Buzz Z6 B 1 3.47 00:59 2020-10-04 6
30 Trinh Ngo (Trinh) 2020-03-08 NIVIUK Koyot 4 A 1 0.01 00:00 2020-11-26 4

Top 10 Mùa bay 2020

Xếp hạng theo tổng point.

Thứ hạngPhi côngSố chuyến bayTổng điểmTổng giờ
01 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 77 808.06 75:29
02 Tan CAO HA (ngaupin) 47 698.47 43:40
03 Le Minh (mxminh) 62 599.41 58:24
04 Anh Nguyen Hai (haianh) 124 571.24 50:30
05 Tran Hung Thang (thangh253) 11 386 16:59
06 canh nguyen quang (canhnguyen) 83 354.66 35:34
07 KEn HO (Hoduykhanh) 31 314.78 22:56
08 Phuong Nguyen (phuongnh) 36 305.45 24:20
09 Duy Binh Nguyen (Binh) 66 300.61 45:42
10 Pham Quochuy (Huypham) 14 292.68 24:32

Bảng tổng

Tất cả chuyến bay từ trước đến nay. Xếp hạng theo tổng point.

Thứ hạngPhi côngMember SinceLoại dùClassSố chuyến bayTổng điểmTổng giờLast FlightSố tháng không bay
01 Tan CAO HA (ngaupin) 2014-10-01 SKYWALK Mescal 6 A 186 3154.14 188:23 2021-01-12 3
02 Duy Binh Nguyen (Binh) 2017-04-07 SUPAIR Step B 261 1802.09 205:55 2021-01-19
03 Tran Hung Thang (thangh253) 2013-08-01 SKYWALK Arak B 131 1769.72 119:32 2020-12-28 3
04 Le Minh (mxminh) 2015-04-04 ADVANCE Sigma 10 C 147 1487.08 145:34 2021-03-27
05 KEn HO (Hoduykhanh) 2017-09-03 NOVA Mentor 5 B 194 1445.6 124:16 2021-03-26
06 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) 2018-09-02 OZONE Rush 5 B 147 1416.8 140:02 2021-03-18
07 Anh Nguyen Hai (haianh) 2016-10-01 SKYWALK Chili 4 B 355 1392.13 139:21 2021-03-26
08 canh nguyen quang (canhnguyen) 2019-12-10 UP sumbit 3 CCC 140 869.88 88:05 2021-03-09
09 Le Binh (Binhlienxo) 2016-10-15 UP Summit XC4 B 130 743.62 63:19 2021-03-14
10 Long Pham Hoang (longruoi) 2016-03-04 AXIS Vega 3 C 136 611.12 64:43 2020-11-28 4
11 Pham Quochuy (Huypham) 2018-10-09 NOVA Mentor3 B 32 592.14 47:32 2020-11-21 4
12 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) 2018-09-22 SKYWALK Arak B 112 445.27 69:11 2021-03-26
13 Phuong Nguyen (phuongnh) 2017-12-19 ADVANCE Epsilon 9 B 80 445.27 45:59 2021-03-27
14 Ken Võ (rongxanhla) 2017-09-23 BGD Adam A 68 387.66 45:05 2020-04-25 11
15 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 2017-09-04 NOVA Mentor 5 B 79 316.66 29:48 2021-04-12
16 Tran Dinh Chien (Chien.matic) 2020-03-07 NIVIUK Koyot 4 A 82 285.95 47:55 2021-03-21
17 Trinh Nguyen (Zero89) 2020-05-10 OZONE Mojo 5 A 79 266.11 38:00 2021-03-27
18 Linh Nguyen (linnie) 2017-10-22 SKY WALK Mescal 5 A 51 219.08 25:14 2019-02-13 26
19 Hieu Duong Trong (wysduong) 2015-05-24 NIVIUK Hook 3 B 58 211.58 16:18 2020-12-27 3
20 Huy Dinh Gia (Huydinh) 2019-09-21 OZONE Mojo 5 A 67 155.03 26:59 2021-02-27
21 Trần Anh (Tran_Anh) 2018-01-16 SKYWALK Tequila 5 B 36 146.92 16:00 2018-12-02 28
22 Minh Vo (minhchief) 2020-01-04 SKYWALK Tequila 5 B 41 136.76 21:07 2020-09-30 6
23 Tuấn Đinh Minh (Tuanbeo) 2018-03-04 NOVA Prion 4 A 52 119.65 17:16 2020-12-05 4
24 Minh Vo (chieftain) 2020-09-30 SKYWALK Chili 3 B 29 109.99 18:30 2021-02-20
25 Cuong Huynh (cuonghuynh) 2017-10-29 BGD Adam A 26 100.84 11:59 2020-02-16 13
26 HOANG PHAM (NAPOLI) 2019-02-12 ADVANCE Epsilon 8 B 10 97.99 07:08 2020-06-17 9
27 Uyen Thao Le Nguyen (SophiaLe) 2017-11-05 OZONE Mojo 5 A 32 94.26 11:26 2019-03-11 25
28 Tuan Cuong Huynh (namthinh15) 2018-11-03 GRADIENT Denali A 33 88.15 07:25 2020-07-19 8
29 Kien Hoang (KienHoang) 2017-10-22 OZONE Mojo 5 A 27 71.2 19:17 2021-02-20
30 Thuy My Nguyen (Thihen) 2019-10-11 SKYWALK Mescal 5 A 19 69.31 05:14 2020-05-02 11
31 Anh Hue Dang (KellyDang) 2020-07-25 NOVA Prion 3 A 28 67.02 13:44 2021-02-27
32 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 2017-09-22 PGD 2016 B 17 55.67 07:41 2020-06-07 10
33 TUAN PHAM (PHAMTUAN) 2020-03-08 GRADIENT Bright 5 A 10 50.71 07:00 2020-11-28 4
34 Dao Thi Ngoc Diep (NgocDiep) 2020-01-18 NIVIUK Koyot 3 A 21 47.81 11:09 2021-02-27
35 Chinh Nguyen (Chinhkhoaito) 2019-09-17 SKYWALK Arak B 20 44.21 11:24 2021-02-20
36 Trinh Nguyen (Windy92) 2020-03-09 ADVANCE Alpha5 A 21 40.89 09:15 2021-03-21
37 Phat Quach (Andrew_212) 2019-12-01 BGD Adam A 9 31.02 07:08 2020-09-02 7
38 Thinh Pham (meoloichoi) 2020-05-10 Bright 3 A 11 30.02 08:01 2021-02-21
39 Viet Nguyen (vietnguyen5093) 2020-02-16 DAVANCI Classic B 7 27.2 11:20 2020-09-02 7
40 Hung Tran (Hung) 2018-10-04 OZONE Buzz Z6 B 8 20.35 03:03 2020-10-04 6
41 Tuan Nguyen (jinz2412) 2019-02-08 BGD Wasp B 5 18.6 07:17 2019-04-15 23
42 Sam Nguyen (haison80) 2019-11-10 SKYWALK Chili 3 B 3 15.64 02:02 2020-10-03 6
43 Hoang Anh Nguyen Thi (Rita-Nguyen) 2020-03-08 NIVIUK Koyot 4 A 3 11.1 02:56 2020-08-23 7
44 Lam Trung Dung (Lamtrungdung) 2018-04-09 BGD Adam A 8 10.27 00:41 2018-04-12 36
45 Son Luu (Bocau) 2020-02-02 NIVIUK Takoo 4 Tandem 1 4.26 00:17 2020-02-02 14
46 Trinh Ngo (Trinh) 2020-03-08 NIVIUK Koyot 4 A 3 3.78 00:39 2020-11-26 4
47 Nguyen Quoc Hoang (Hoangtaynguyen) 2018-01-06 hoàng CCC 1 3 00:44 2018-01-06 39