Thống kê vui

Bảng xếp hạng các chỉ số vui vẻ.

Top 10 phi công trẻ nhất

Hạng Phi công Ngày đăng ký
1 Nguyễn chính Đại (dainc) 2021-03-14
2 Thanh Nguyen (Thanhlx) 2021-03-14
3 Loan Nguyễn (LonaNguyen) 2021-02-26
4 Viet Hung Vu (viethungvu) 2021-01-19
5 Tùng Phan Thanh (tungptxd) 2021-01-15
6 Phương Thảo (Thỏ) (Veronika89) 2021-01-13
7 Huy Nguyễn (Huyphay179) 2021-01-08
8 Trảm Phong (Tramphong) 2021-01-03
9 Quất Mạnh Vào (Quatmanhvao) 2021-01-02
10 Pham Luc (Phamvanluc) 2021-01-01

Top 10 phi công già nhất

Hạng Phi công Ngày đăng ký
1 Bach Le Hoang (backtofly) 2010-11-20
2 Nguyen Viet Ha (Digicams) 2012-02-07
3 Cuong Hong Manh (cuongdelta) 2013-01-13
4 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 2013-03-09
5 Vu Anh (TusA) 2013-04-19
6 Tran Hung Thang (thangh253) 2013-08-01
7 Vu Tuan Anh (tusa1705) 2013-09-10
8 Quang Nguyen Minh (minhquang) 2013-10-26
9 Hieu Nguyen (hieuobi) 2013-11-03
10 Hung Can (Hungninja) 2014-09-24