Bảng xếp hạng phi công bay XC

Chỉ bao gồm danh sách Phi công có ít nhất một chuyến bay XC (có số point 25 trở lên)

Thống kê mùa bay:            

Khu vực:      

Giới tính:           

Tổng sự nghiệp XC

Toàn bộ chuyến bay trên xcontest.org từ 2007 đến bây giờ. Tất cả chuyến bay trên thế giới. Tất cả phi công nam nữ.

Thứ hạngPhi côngLoại dùClassTổng điểmTổng giờ250+225+200+175+150+125+100+75+50+25+
001 Kim Tran (chukim) DAVINCI XChord D 9912.49 537:32 1 1 1 4 5 13 12 28 45
002 Yen Nguyen (NguyenHaiYen) TRIPLE SEVEN Queen 2 C 3873.77 277:39 1 1 1 4 9 38
003 Nguyen Dinh Hung (dinhhung) SKYWALK Poison X-Alps D 3133.09 184:59 2 1 1 2 3 1 6 11
004 Bach Le Hoang (backtofly) HNAA leopard A 7519.82 443:23 1 4 3 5 10 6 15 33
005 Nghia D. Nguyen (Nghia) HNAA GIN Bonanza2 C 6828.19 473:20 3 2 1 7 8 18 40
006 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) OZONE Zeno D 4959.81 290:59 1 1 2 2 8 14 36
007 Le Nguyen (NguyenLe) GIN Bonanza 2 C 2740.15 186:17 1 1 1 1 10 23
008 Minh Nguyen (canhchimkhongmoi) ADVANCE Sigma 10 C 1454.67 117:01 1 1 5 7
009 Tan CAO HA (ngaupin) SGP HNAA SKYWALK Mescal 6 A 3154.14 188:23 2 3 3 8 19
010 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) HNAA UP K 2 Tandem 5625.4 451:20 1 4 4 2 4 17
011 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) HNAA OZONE Enzo 3 CCC 7844.82 600:46 1 2 9 6 11 62
012 Dang Van My (Dangvm) HNAA NOVA Sector C 6365.76 548:33 1 2 4 5 11 43
013 Vo Quoc Thang (Voquocthang) HNAA FLOW XCRacer D 4144.96 319:57 1 2 1 6 6 21
014 Nguyen Vu (Blanket) GIN Leopard D 4593.17 323:41 1 3 7 16 31
015 Tran Hung Thang (thangh253) SGP HNAA SKYWALK Arak B 1769.72 119:32 1 1 2 3 11
016 Duy Pham (duyfam) OZONE Zeno D 1610.94 105:26 1 3 2 1 8
017 Đinh Trọng Hải (Haidt13) HNAA MAC PARA Icon D 2270.31 173:57 1 2 1 4 14
018 Cuong Ngo (mrcuongnd) HNAA NIVIUK Peak 4 D 2089.91 184:55 1 1 2 3 15
019 Căng Đét (soncaonguyen) HNAA NIVIUK Icepeak 7 Pro D 2139.91 182:05 1 1 1 7 17
020 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) HNAA NIVIUK Ikuma B 1183.64 101:46 1 1 2 3
021 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) UP Trango X-race C 398.23 25:41 1 1 1
022 Hiep Nguyen (Hiepkit) ADVANCE Sigma 10 C 2355.03 220:33 1 2 6 14
023 Anh Nguyễn (anhh) GIN Leopard D 3697.78 299:11 1 1 9 22
024 Huyen Meo (huyennguyen) GIN Explorer B 2165.05 218:09 1 1 13
025 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) SGP HNAA OZONE Rush 5 B 1416.8 140:02 1 1 9
026 Hien Vu Thanh (vuthanhien) DAVINCI Classic B 378.03 27:56 1 1 2
027 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) GIN Bonanza 2 C 1911.94 169:49 1 14
028 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) HNAA UP X Race D 1395.45 126:11 1 6
029 Tuan Nguyen (Tuan2k_HKPB) DAVINCI Tango C 989.36 102:36 1 5
030 thang vu (Thangthor) spoter C 1059.5 122:10 1 2
031 Kao Thao (kaothao.90) SKYWALK Chili 4 B 517.67 53:44 1 1
032 BẰNG VŨ VĂN (banghanoi) HNAA ADVANCE Iota 2 B 596.61 57:36 1
033 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) HNAA OZONE Rush 5 B 1019.54 92:11 2 2 9
034 Duy Binh Nguyen (Binh) SGP HNAA SUPAIR Step B 1802.09 205:55 2 1 5
035 Thien Trinh Duc (thientd87) HNAA ADVANCE Sigma 10 C 943.47 74:02 2 1 4
036 Tam Hoa Tue (tuetam) UP Trango X-race C 1904.17 148:15 1 3 10
037 Duong Vdt (DuongVdt) HNAA ADVANCE Iota 2 B 2005.86 196:20 1 2 7
038 Le Minh (mxminh) SGP HNAA ADVANCE Sigma 10 C 1487.08 145:34 1 1 15
039 Steve Pham (StevePham0205) NOVA Mentor 6 B 2375.09 233:14 1 1 10
040 Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) NOVA Mentor 6 B 1102.71 95:33 1 1 6
041 Pham Quochuy (Huypham) SGP NOVA Mentor3 B 592.14 47:32 1 1 5
042 Long Hoang (longhoang) ADVANCE Sigma 10 C 862.8 66:25 1 1 3
043 Dinh TheAnh (NU-Paragliding) NIVIUK Takoo 4 Tandem 2993.4 325:43 1 6
044 Nguyễn Duy Phong (DuyPhongbk) HNAA TRIPLE SEVEN Rook 2 B 479.38 42:26 1 4
045 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) Fusion C 2348.25 202:13 6 21
046 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) SKYWALK Chili 4 B 1733.07 157:25 2 7
047 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) AIRDESIGN Rise 3 B 1324.41 116:17 2 6
048 Dũng Bùi (DungBui) NIVIUK Artik 5 C 1031.5 95:57 2 2
049 Hùng Kính Yêu (Hungkinhyeu) ADVANCE Iota B 1818.48 164:57 1 10
050 KEn HO (Hoduykhanh) SGP NOVA Mentor 5 B 1445.6 124:16 1 7
051 Ben Ben (Benben) BGD Punk B 1026.67 97:46 1 5
052 canh nguyen quang (canhnguyen) SGP HNAA UP sumbit 3 CCC 869.88 88:05 1 4
053 Nam Bu (BuratinoNam) NOVA Mentor 4 light B 1740.14 162:46 1 4
054 Phan TuanHung (HungPhan) FLOW Panorama Tandem 919.76 96:41 1 4
055 Dao Duc Dat (ducdattv) HNAA SUPAIR Step B 1057.96 124:07 1 4
056 Hùng Kính Yêu (slave) ADVANCE Iota B 437.77 40:20 1 4
057 Lucy Nguyen (LucyNguyen) GRADIENT Nevada 2 B 1441.87 154:18 1 3
058 Tran ba Thien (Thientran) SKYWALK Chili 4 B 923.21 87:39 1 3
059 TRAN MINH DAN (tiger93) ADVANCE Sigma10 C 498.36 61:43 1 3
060 Tran Quoc Toan (ToanTran) HNAA ADVANCE Iota 2 B 2108.88 188:34 1 2
061 Phuong Nguyen (phuongnh) SGP HNAA ADVANCE Epsilon 9 B 445.27 45:59 1 2
062 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) NOVA Mentor 5 B 564.74 55:56 1 2
063 Long Pham (longpham_25) UP Summit Xc 3 B 836.31 95:35 1 1
064 Ly Duc Du (lyducdu) TRIPLE SEVEN King 2 D 474.6 70:55 8
065 Ngomanh Ha (Hasau_hkpb) NOVA Mentor 4 B 1497.33 153:12 7
066 Lili Vuvu (milkyway) SKYWALK Chili 4 B 1165.36 115:24 5
067 Nguyen Viet Ha (Digicams) AIRDESIGN VOLT C 427.6 90:51 5
068 Le Do (dohuule) ADVANCE Iota B 801.88 84:31 5
069 Tuan Nguyen (Gaconlonton) sportster C 972.67 159:33 4
070 Nguyễn Hiếu (HieuDongBac) NIVIUK Artik 4 C 1053.7 108:50 3
071 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) U-TURN Blacklight2 B 466.99 53:17 3
072 Nguyen Van Vang (Vangng) NOVA Prion 4 A 513.65 45:17 3
073 Quất Mạnh Vào (Quatmanhvao) PHI Allegro C 190.68 15:09 3
074 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) HNAA NOVA Mentor 6 Light B 1277.96 96:29 2
075 Hiep Bobo (HiepBobo) TRIPLE SEVEN K-Light B 176.08 13:03 2
076 Tan Nguyen (TanNguyen) SKYWALK Cumeo B 625.27 56:14 2
077 ĐOÀN MẠNH NGUYÊN (DMN) SWING Nyos RS B 313.12 27:07 2
078 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) SKYWALK Chili 4 B 314.44 36:13 2
079 Long Titan (Longtitan) BASE CCC 138.08 08:18 2
080 Lam Ta (xtbtvd12399) ADVANCE Epsilon 8 B 327.69 30:21 2
081 Hoai Nam Le (Tracyle) SUPAIR Eona 2 A 182.92 21:08 2
082 Phuong nguyen Phuongthuy1985 (Phuongthuy1985) BGD Epic B 520.97 56:02 1
083 Ken Võ (rongxanhla) SGP BGD Adam A 387.66 45:05 1
084 Hoai Lien Lê (Charlene) OZONE Rush 5 B 431.78 48:16 1
085 Thanh Anh (Thanhlienxo) GIN Atlas B 189.5 23:17 1
086 Long Nguyen Hai (Long.Nguyen) Blacklight B 512.44 51:30 1
087 Nguyen Manh Tuan (ximbat) BGD Cure C 893.79 67:53 1
088 Le Binh (Binhlienxo) SGP UP Summit XC4 B 743.62 63:19 1
089 Sparta Quit (nxhung) SKYWALK Chili 4 B 1547.2 150:28 1
090 Minh Trung Nguyen (An_Phong) SGP NOVA Mentor 5 B 316.66 29:48 1
091 Su Su Su (SuSuSu) ADVANCE 15061993 B 719.3 80:43 1
092 HOANG PHAM (NAPOLI) SGP HNAA ADVANCE Epsilon 8 B 97.99 07:08 1
093 Do Duc Vuong (Dovuong) HNAA ADVANCE Iota 2 B 433.2 37:49 1
094 Vu Thanh Cong (congrau) OZONE Magnum 3 Tandem 853.65 74:35 1
095 THANH NGUYEN NGOC (erongru) GIN Bolero 6 A 140.35 08:23 1
096 Pham Minh Hieu (PanPan) HNAA ADVANCE Iota2 B 209.57 21:06 1
097 Chu Anh Quan (Quanrau) HNAA SKYWALK Chili 4 B 402.34 36:33 1
098 Thanh Trinh (thanhtrinh) ADVANCE Iota 2 B 759.53 84:18 1
099 Trần Anh (Tran_Anh) SGP SKYWALK Tequila 5 B 146.92 16:00 1
100 Vu Tuan Anh (tusa1705) TRIPLE SEVEN Rook 2 B 177.79 14:17 1
101 Thang Phung (Thang_tay) UP Trango XC D 46.02 04:39 1
102 Minh Hiếu (HieuPham) ADVANCE Iota2 B 237.56 23:41 1
103 Chi Nguyen Phuong (cathynguyen16) ICARO Padion B 625.07 65:44 1
104 Cuong Do Cao (cuongdo186) SUPAIR Leaf 2 B 138.88 12:15 1
105 Trảm Phong (Tramphong) ADVANCE Iota B 100.37 10:15 1